STUDENCKI NOBEL

MISJA I WIZJE:

Ideą konkursu jest wyłanianie najzdolniejszych i najaktywniejszych jednostek spośród niespełna dwóch milionów studentów w Polsce.

Celem jest nie tylko nagradzanie wysiłków naszych laureatów.

To także promocja szeroko rozumianej aktywności studenckiej zarówno w środowisku akademickim, jak i poza nim. Rosnąca popularność przedsięwzięcia skutecznie przyczynia się do realizacji tego zamierzenia i z powodzeniem motywuje liczną rzeszę najzdolniejszych ze studentów do prezentacji swoich osiągnięć. Wszyscy uczestnicy konkursu, bez względu na ostateczny rezultat, wzbogacają swój rozwój poprzez kontakt z ludźmi o podobnym stopniu ambicji i pasji. Poszerzają także horyzonty poprzez wymianę doświadczeń ze specjalistami reprezentującymi różne obszary zainteresowań.

Konkurs stwarza szanse wybicia się bez względu na charakter uczelni czy kierunku studiów, gdyż nagradzane są tu przede wszystkim pasja, zaangażowanie i chęć rozwoju. To właśnie te cechy, a także nietuzinkowość
i ogromny potencjał sprawiają, iż Laureaci Studenckiego Nobla stanowią cenny zasób dla firm inwestujących w kapitał ludzki.
W związku z tym, że konkurs jest swoistym pomostem łączącym środowisko studenckie,
akademickie i biznesowe wyróżnienie często stanowi przepustkę do bogatej kariery zawodowej.

Z tego powodu chcielibyśmy dotrzeć do jak najszerszego grona studentów, umożliwiając wybicie się wybitnym jednostkom z różnych powodów mającym do tej pory ograniczoną możliwość prezentacji swoich możliwości.

Cieszymy się, że inicjatywa Niezależnego Zrzeszenia Studentów spotkała się z pozytywnym odzewem zarówno ze strony studentów, jak i potencjalnych pracodawców. Za cel stawiamy sobie nie tylko kontynuowanie idei, ale ciągłe budowanie prestiżowego wizerunku konkursu. Wierzymy, iż dzięki temu chęć udziału w wydarzeniu zgłaszać będzie coraz większa liczba studentów, co pozwoli w pełni realizować ideę konkursu. Wyrażamy również nadzieję, że rosnąca popularność konkursu również w środowisku biznesowym przyczyni się do zmiany sposobu postrzegania studentów na rynku pracy zwracając uwagę na ich ogromny potencjał, bez wątpienia wart inwestowania

Szczegółowy opis Konkursu znajdziecie tutaj!

Źródło: www.studenckinobel.pl