WAMPIRIADA

MISJA:

Misją Wampiriady jest szerzenie idei honorowego krwiodawstwa i zdrowego trybu życia, nie tylko wśród studentów, ale również mieszkańców ośrodków akademickich. Pragniemy również zwiększyć świadomość społeczeństwa na temat istotności zbiórek krwi
i szpiku kostnego


OPIS PROJEKTU

Bezinteresowność, oddanie cząstki siebie, tak w skrócie można określić dawstwo krwi. Cyklicznym projektem Niezależnego Zrzeszenia Studentów poruszającym istotność tej kwestii jest

„Wampiriada, czyli studenckie honorowe krwiodawstwo”.

 

Członkowie Organizacji przyczyniają się do corocznego wzrostu liczby oddanych litrów krwi, organizując „Wampiriadę”, przy współpracy z Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na terenie całej Polski. Oprócz rozpropagowania tej szlachetnej idei wśród studentów, dodatkowo poruszamy problem, niewielkiej w porównaniu do innych krajów europejskich, ilości dawców szpiku kostnego.

W poszczególnych regionach Polski akcje oddawania krwi trwają od jednego do kilku dni podczas każdej edycji, którym towarzyszą dodatkowe atrakcje, przyciągające potencjalnych krwiodawców. Zwykle „Wampiriada” odbywa się na terenie kampusów akademickich, a więc w miejscach studentom dobrze znanym, do których mają łatwy dostęp.

HISTORIA

Pierwsza Wampiriada odbyła się w 2000 r. w Krakowie i została zorganizowana przez Przemysława Miłonia na Politechnice Krakowskiej. Z czasem akcja cieszyła się coraz większą popularnością. Od tego czasu Wampiriada odbywa się regularnie zazwyczaj dwa razy do roku we wszystkich większych ośrodkach akademickich w Polsce.

Źródło: http://wampiriada.info